Overnatting med båt

  • kr 150,- per døgn

Bobil

Det er oppstillingsplass på molo langs elven og på asfaltert område innerst i havna med mulighet for tilkobling av strøm.

  • kr.150,- pr døgn.

Priser for medlemmer

Medlemskontigent : Kr 600,-

Båtavgift: Kr 1500, 2000, 2500 og 3000

Depositumsatser: Kr 8700, 13600, 18500, 23200.

For nye medlemmer som får tildelt båtplass, blir satsene:

  • Båtstørrelse 0 - 4,75m : 600 + 1500 + 8700
  • Båtstørrelse 4,76 – 7m : 600 + 2000 + 13600
  • Båtstørrelse 7,10 – 10m : 600 + 2500 + 18500
  • Båtstørrelse 10,10, - 15m : 600 + 3000 + 23200