Overnatting med båt

  • kr 150,- per døgn

Bobil

Det er oppstillingsplass på molo langs elven og på asfaltert område innerst i havna med mulighet for tilkobling av strøm.

  • kr.150,- pr døgn.

Priser for medlemmer

Medlemskontigent : Kr 600,-

Båtavgift: Kr 1500, 2000, 2500 og 3000

Depositumsatser: Kr 8700, 13600, 18500, 23200.

Dugnadsforskudd: Kr 1500. Det vil bli refundert året etter i den grad dugnaden utføres i inneværende år. 6 timer tilsvarer kr 1500,-

For nye medlemmer som får tildelt båtplass, blir satsene:

Båtstørrelse Medlemskontigent Båtavgift Dugnadsforskudd Depositumsatser Sum
0 - 4,75m 600 1500 1500 8700 12300
4,76 – 7m 600 2000 1500 13600 17700
7,10 – 10m 600 2500 1500 18500 23100
10,10, - 15m 600 3000 1500 25200 30300